Танилцуулга 

Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго:

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг хангах

 Зорилт: 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад ээлтэй орон нутгийг төлөвшүүлнэ.

  • Одоо байгаа үйлчилгээгээ илүү чанартай, хүртээмжтэй хүргэх
  • Одоогийн байгаа хэрэглэгчиддээ шинэ үйлчилгээ үзүүлэх
  • Шинэ хэрэглэгчийг үйлчилгээндээ татах
  • Шинэ үйлчилгээний арга хэлбэрийг бий болгох 

Байгууллагын бүтэц,  зохион байгуулалт

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн  газар нь  Захиргаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээлэл судалгаа, хамтын ажиллагааны алба, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын алба гэсэн 2 албатайгаар үйл ажиллагаагаа багаар зохион байгуулна.

Захиргаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээлэл судалгаа, хамтын ажиллагааны алба:

Ахлах мэргэжилтэн -1

Мэргэжилтэн – 1

Ня-бо – 1

Архив, бичиг хэргийн ажилтан-1

Нярав-1

Цахилгаанчин-жолооч-1

Үйлчлэгч -2

Харуул-4

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын алба:

Ахлах мэргэжилтэн – 1

Мэргэжилтэн – 4

Эрх зүйч -1

Сэтгэл зүйч -1