Түүхэн замнал

Хүүхдийн байгууллагын түүхэн цаг үеийн хэлхээс 

  • 1925 -1930 он Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн ХЗЭ-ийн дэргэд Пионерийн товчоо
  • 1930-1990 он Архангай аймгийн ХЗЭ-ийн хорооны дэргэдэх Пионерийн зөвлөл
  • 1990-1991 он Аймгийн Хүүхдийн байгууллага
  • 1991-1992 он Аймгийн Боловсролын хэлтсийн дэргэдэх Хүүхдийн төлөө төв
  • 1993-1994 он Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх  Хүүхдийн төлөө төв
  • 1994-1996 он Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх  Хүүхэд залуучуудын  төв
  • 1996-2009 он Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхдийн төлөө төв
  • 2009-2012 он Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхдийн төлөө хэлтэс
  • 2012 – 2016 он Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг  Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс
  • 2016 оноос Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар