Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад чиглэсэн цахим үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор зохион байгуулж буй цахим санал асуулгад идэвхитэй оролцоно уу.
Дараах холбоосоор нэвтэрч, асуултуудад хариулж илгээнэ (submit). Баярлалаа.
Холбоос:
https://forms.gle/bpcEUHFVeZzXvteZ7