Ковид цар тахлын үед гэрийн тусгаарлалтад хянагдаж байгаа 0-18 насны 112 хүүхдийн бүртгэл судалгааг гаргаж тусгаарлалтын дэглэмээ сахиж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хүүхэд тэдний эцэг эхэд халдвар хамгааллын дэглэм түүнийг мөрдөх, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар онлайнаар болон утсаар дамжуулан зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллаж байна.