Жайка-ийн санхүүжилтээр Японы Хүүхдийг ивээх сангаас хэрэгжүүлж буй “Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалт 6 дугаар сарын 18-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах ба эхний ээлжийн 3 өдрийн сургалтад Батцэнгэл, Эрдэнэбулган сумын IV багийн хамтарсан багийн гишүүд хамрагдаж байна.